Chào mừng đến với .: Diễn Đàn Y Khoa :..
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
 1. #1

  Mặc định Bệnh bạch cầu tế bào tóc ( hairy cell leukemia )

  Em là sv y Cần Thơ,vừa rồi bác của bạn em (bác này cũng là BS) mắc bệnh: bạch cầu tế bào tóc(hairy cell leukemia). Em muốn tìm hiểu về bệnh này ,nhờ các anh chị giúp đở.

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 2. #2

  Mặc định

  Hairy cell leukemia (HCL) is an uncommon chronic lymphoproliferative disorder initially described by Bouroncle and colleagues in 1958.Although the cause remains unknown, the morphologic features and clinical manifestations have been well defined over the past 40 years. HCL is characterized by splenomegaly, pancytopenia, and infiltration of the bone marrow with lymphocytes that have irregular cytoplasmic projections when identified in the peripheral blood. The disease is recognized as a clonal B-cell malignancy as identified by immunoglobulin gene rearrange-ments.The expression of B-cell-associated surface antigens reflects differentiation between the immature B cell of chronic lymphocytic leukemia and the plasma cell of multiple myeloma.Although many patients have a paucity of symptoms, others have life-threatening pancytopenia, painful splenomegaly, or constitutional symptoms equiring treatment.
  Splenectomy, the treatment of choice for many years, leads to normalization of the peripheral blood counts in approximately one half of all cases.Interferon-α was first introduced for the treatment of patients with HCL in 1984,and although a high overall response rate was achieved, most responses are partial.Patients invariably relapsed when the drug was discontinued. The most remarkable progress has occurred with the introduction of the two purine analogs, 2'-deoxycoformycin (2'-DCF) and 2-chlorodeoxyadenosine (2-CdA). Most patients with previously treated or untreated HCL achieve a durable complete remission (CR) with treatment with either of these agents. The purine analogs appear to have changed the natural history of this disease.

  EPIDEMIOLOGY
  In the United States, HCL represents 2% of adult leukemias; approximately 600 to 800 new patients are diagnosed each year.Although there have been several reports of familial HCL, there is no known genetic predisposition.The median age of diagnosis is 52 years, and the disease occurs in men more often than in women by approximately 4 to 1.Although the incidence is similar in the United States and Great Britain,classic HCL is rare in Japan, where a distinct variant form may occur.
  Lần sửa cuối bởi Olbaid, ngày 05-11-2009 lúc 16:58.

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 3. #3

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 4. #4

  Exclamation hairy cell leukemia

  E nghe BN nói:thuốc trị bệnh này rất khó tìm tại VN,phải mua ở nước ngoài phải không,các anh ,chị cho e biết điều trị và tiên lượng bệnh này như thế nào?

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 5. #5

  Mặc định

  Mình xin giải đáp một số vấn đề về việc điều trị bệnh bạch cầu tế bào lông.
  (http://www.mayoclinic.com/health/hai...ents-and-drugs)

  Treatments and drugs
  By Mayo Clinic staff

  Treatment isn't always necessary for people with hairy cell leukemia. Because this cancer progresses very slowly and sometimes doesn't progress at all, some people prefer to wait to treat their cancer only if it causes signs and symptoms. The majority of people with hairy cell leukemia eventually need treatment.

  Việc điều trị không phải luôn cần thiết cho những người bị bệnh bạch cầu tế bào lông. Bởi vì loại ung thư này diễn tiến rất chậm và một vài trường hợp hoàn toàn không tiến triển, một số người thích chờ đợi để điều trị chỉ khi nó gây ra các dấu hiệu và triệu chứng. Tuy nhiên, đa số những người bị bệnh bạch cầu tế bào lông đến cuối cùng rồi sẽ cần được điều trị.

  Though you may be eager to rid your body of cancer if you've been diagnosed with hairy cell leukemia, there's no advantage to early treatment. Unlike some other types of cancer, hairy cell leukemia is quite treatable at all stages, meaning that waiting to treat your cancer won't make remission any less likely.

  Mặc dù có thể bạn mong muốn loại bỏ bệnh ung thư khỏi cơ thể nếu bạn đã được chẩn đoán là bị bệnh bạch cầu tế bào lông, khi mà việc điều trị sớm không mang lại lợi ích gì cả. Không giống như một số các loại ung thư, bệnh bạch cầu lông bào hoàn toàn có thể điều trị ở tất cả các giai đoạn, có nghĩa là việc chờ đợi để điều trị bệnh ung thư của bạn sẽ không làm thay đổi khả năng thuyên giảm của bệnh.

  If your hairy cell leukemia causes signs and symptoms, you may decide to undergo treatment. There is no cure for hairy cell leukemia. But the good news is that new treatments are effective at putting hairy cell leukemia in remission for years.

  Nếu bệnh bạch cầu tế bào lông gây ra các dấu hiệu và triệu chứng, bạn có thể quyết định trải qua điều trị. Không có cách chữa khỏi hoàn toàn bệnh bạch cầu tế bào lông. Nhưng tin tốt là các phương pháp điều trị mới có hiệu quả làm cho bệnh bạch cầu tế bào lông thuyên giảm trong nhiều năm.

  Chemotherapy
  Hóa trị

  Doctors consider chemotherapy drugs the first line of treatment for hairy cell leukemia. The great majority of people will experience complete or partial remission through the use of chemotherapy. Two chemotherapy drugs are used in hairy cell leukemia:

  Các bác sĩ luôn cân nhắc trong việc sử dụng các thuốc hóa trị như bước đầu tiên trong việc điều trị bệnh bạch cầu tế bào lông. Phần lớn mọi người sẽ trải qua giai đoàn hồi phục hoàn toàn hoặc một phần thông qua việc sử dụng hóa trị. Hai loại thuốc hóa trị được sử dụng trong bệnh bạch cầu tế bào lông:

  Cladribine (Leustatin). Most treatment regimens for hairy cell leukemia begin with cladribine. You receive a continuous infusion of the drug into a vein over seven days. Most people who receive cladribine experience a complete remission that can last for several years. If your hairy cell leukemia returns, you can be treated with cladribine again. Side effects of cladribine include infection and fever.

   Cladribine (Leustatin). Hầu hết các phác đồ điều trị cho bệnh bạch cầu tế bào lông bắt đầu với cladribine. Bạn nhận được truyền thuốc liên tục vào tĩnh mạch trong bảy ngày. Hầu hết những bệnh nhân dùng cladribine sẽ trải qua giai đoạn thuyên giảm hoàn toàn kéo dài trong vài năm. Nếu bệnh tái phát, bạn có thể được điều trị bằng cladribine một lần nữa. Tác dụng phụ của cladribine gồm nhiễm trùng và sốt.

  Pentostatin (Nipent). Pentostatin causes remission rates similar to cladribine, but it's given on a different schedule. People who take pentostatin receive infusions every other week for three to six months. Side effects of pentostatin include fever, infection, sensitivity to light, eye inflammation (keratoconjunctivitis), and nausea and vomiting.

   Pentostatin (Nipent). Pentostatin tạo ra tỷ lệ thuyên giảm tương tự như cladribine, nhưng nó được dùng theo một lịch trình khác. Những bệnh nhân sử dụng pentostatin được truyền tĩnh mạch một tuần cho mỗi 3-6 tháng. Phản ứng phụ của pentostatin bao gồm sốt, nhiễm trùng, nhạy cảm với ánh sáng, viêm kết giác mạc mắt, buồn nôn và nôn.

  A small number of people with hairy cell leukemia are resistant to chemotherapy, meaning they won't achieve remission using these drugs. Other people can't take chemotherapy. For instance, people with infections must avoid chemotherapy because these drugs suppress the immune system and can make small infections much worse.

  Một số ít người bị bệnh bạch cầu tế bào lông kháng với hóa trị liệu, có nghĩa là họ sẽ không đạt được thuyên giảm bằng cách sử dụng các loại thuốc này. Những người khác không thể điều trị hóa chất. Ví dụ, những người bị nhiễm trùng phải tránh những loại thuốc hóa trị vì chúng gây ức chế lên hệ miễn dịch và có thể làm cho nhiễm trùng nhẹ trở nên tồi tệ hơn nhiều.

  Biological treatments
  Phương pháp trị liệu sinh học

  Biological therapy (immunotherapy) attempts to make cancer cells more recognizable to your immune system. Once your immune system identifies cancer cells as intruders, it can set about destroying your cancer. Two types of biological treatments are used in hairy cell leukemia:

  Sinh học liệu pháp (miễn dịch liệu pháp) giúp cho hệ thống miễn dịch của bạn dễ nhận biết các tế bào ung thư hơn. Sau khi hệ thống miễn dịch của bạn nhận dạng tế bào ung thư như những kẻ xâm nhập, nó sẽ bắt đầu tiêu diệt chúng. Hai loại phương pháp trị liệu sinh học được sử dụng trong bệnh bạch cầu tế bào lông:

  Alpha-interferon. Alpha-interferon was the first biological drug approved for cancer treatment. You might receive alpha-interferon if chemotherapy hasn't been effective or if you can't take chemotherapy. Most people experience partial remission with alpha-interferon, which is taken over a year. Side effects include flu-like symptoms, such as fever and fatigue.

   Alpha-interferon. Alpha-interferon là thuốc sinh học đầu tiên được chấp thuận cho việc điều trị bệnh ung thư. Bạn có thể được cho dùng alpha-interferon nếu hóa trị chưa được hiệu quả, hoặc nếu bạn không thể điều trị hóa chất. Hầu hết bệnh nhân được điều trị alpha-interferon sẽ trải qua giai đoạn thuyên giảm một phần kéo dài hơn một năm. Tác dụng phụ bao gồm các triệu chứng giống như cúm, chẳng hạn sốt và mệt mỏi.

  Rituximab (Rituxan). Rituximab is a monoclonal antibody approved to treat non-Hodgkin's lymphoma, though it's sometimes used in hairy cell leukemia. If chemotherapy drugs haven't worked for you or you can't take chemotherapy, your doctor might consider rituximab. Side effects of rituximab include bleeding, fatigue, headache and infection.

   Rituximab (Rituxan). Rituximab là một kháng thể đơn dòng được chấp thuận trong điều trị lymphoma-không Hodgkin, đôi khi nó được sử dụng trong bệnh bạch cầu tế bào lông. Nếu các thuốc hóa trị liệu đã không đem lại hiệu quả cho bạn hoặc bạn không thể sử dụng hóa trị liệu, bác sĩ có thể cân nhắc đến rituximab. Phản ứng phụ của rituximab bao gồm chảy máu, mệt mỏi, nhức đầu và nhiễm trùng.

  Surgery
  Phẫu thuật

  Surgery to remove your spleen (splenectomy) was the first treatment used in hairy cell leukemia, though it's used only rarely today. Your doctor might recommend splenectomy if your spleen ruptures or if it's enlarged and causing pain. Though removing your spleen can't cure hairy cell leukemia, it can usually restore normal blood counts. For that reason, splenectomy may be useful in people with uncontrollable infections. All surgery carries a risk of bleeding and infection. Removal of your spleen can cause inflammation of your blood vessels (vasculitis) and can make you susceptible to infection.

  Phẫu thuật cắt bỏ lách (splenectomy) đã từng là phương pháp đầu tiên được sử dụng trong điều trị bệnh bạch cầu tế bào lông, mặc dù ngày nay nó hiếm khi được sử dụng. Bác sĩ có thể khuyên bạn nên cắt lách nếu lách vỡ hoặc nếu nó to lên và gây đau đớn. Mặc dù cắt bỏ lách không thể chữa khỏi bệnh bạch cầu tế bào lông, nó thường có thể giúp thành phần tế bào trong máu trở về bình thường. Vì lý do đó, cắt lách có thể hữu ích ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng không kiểm soát. Tất cả các phẫu thuật đều có nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng. Cắt bỏ lách có thể gây viêm mạch máu (vasculitis) và có thể làm cho bạn dễ bị nhiễm trùng.

  Còn về giá cụ thể thế nào thì khi điều trị mời bạn liên hệ với BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC Địa chỉ: 201 PHẠM VIẾT CHÁNH, P.NCT, Q.1, TP. HCM Điện thoại: (08)38397535 Email: hemato@vnn.vn

  Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
  Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
  Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
  Dù mai nơi này người có xa người
  Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
  Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu

 6. #6

  Mặc định hairy cell leukemia

  E muốn hỏi :Cladribine,Pentostatine, đều không tìm được trong nước,ta cóthể thay bằng thuốc trị Leukemia dòng Lympho như:Fludarabine,Mitomycine C,Methotrexate,được không?

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 7. #7

  Unhappy hairy cell leukemia

  Tại sao các sư huynh ,sư tỷ "huyết học",không trả lời giúp em vậy?

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 8. #8

  Mặc định

  Dear bạn nhi77

  1-Có thể dùng thêm Interferon 2a hoặc Interferon 2b để thay thế (đạt hiệu quả có khi lên đến 60%)
  2-Phác đồ Cladribine+Pentostatine đã được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng kỹ lưỡng và cho ra kết quả điều trị tốt, tỉ lệ hồi fục hoàn toàn (complete remission), hoặc một phần (partial remission) có thể lên đến 90%
  3-Fludarabine, Mitomycine C, Methotrexate không thấy y văn đề cập đến trong điều trị HCL, khi dùng có thể không những chỉ uổng tiền mà còn gây thêm các tác dụng phụ nguy hiểm cho người bệnh
  4-Chúng ta hãy tập thói quen làm việc theo y học chứng cứ (Evidence Based Medicine)

  Xin mời bạn tham khảo thêm
  http://emedicine.medscape.com/article/200580-treatment

  Cảm ơn bạn vdanhng về bài viết rất hữu ích

  Mong giúp ích!
  Albatros
  Lần sửa cuối bởi albatros, ngày 15-01-2010 lúc 14:47.

  Tài năng do Thượng Đế ban phát, hãy luôn khiêm tốn.
  Danh tiếng do người đời ban tặng, hãy biết ơn.
  Tự phụ do bản thân tự phong, hãy cẩn thận.
  John Wooden

 9. #9

  Mặc định

  Chào các sư huynh, sư tỷ. Em muốn tìm hiểu về thuốc Rituximab trong điều trị bệnh Hairy Cell Leukemia , xin được chia sẻ, chân thành cám ơn.

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 10. #10

  Mặc định

  Mời bạn xem thêm thread này để có thêm thông tin

  http://diendanykhoa.com/showthread.p...5597#post65597


  Mong giúp ích!
  Albatros

  Tài năng do Thượng Đế ban phát, hãy luôn khiêm tốn.
  Danh tiếng do người đời ban tặng, hãy biết ơn.
  Tự phụ do bản thân tự phong, hãy cẩn thận.
  John Wooden

 

 

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-02-2013, 00:59
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-03-2011, 00:14
 3. Hỏi về phân loại classification leukemia
  Bởi MsTran trong diễn đàn Huyết học
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 03-03-2010, 12:03

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •