Chào mừng đến với .: Diễn Đàn Y Khoa :..
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1

  Cool Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  Ngày 07/5/2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã ký Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Quyết định này thay thế Quyết định số 160/TTg ngày 15 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp và Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 160/TTg. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Nội dung cơ bản của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg như sau:

  1. Về đối tượng được hưởng
  Đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp bao gồm: người giám định tư pháp (Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc), người giúp việc cho người giám định tư pháp là những người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm có mặt, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.
  2. Mức bồi dưỡng
  Căn cứ vào tính chất, đặc thù của từng loại việc giám định, từng lĩnh vực giám định, Quyết định quy định mức bồi dưỡng giám định tư pháp được tính theo ngày làm giám định hoặc theo trường hợp giám định như sau:
  a) Tuỳ thuộc vào tính chất phức tạp, độc hại, nguy cơ lây nhiễm bệnh, sự ô nhiễm của từng loại việc giám định mà mức bồi dưỡng tính theo ngày làm giám định có các mức khác nhau: 60.000 đồng, 150.000đồng và 250.000 đồng/người giám định tư pháp/ngày làm giám định. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp tính theo ngày làm giám định được áp dụng đối với việc giám định trong lĩnh vực: pháp y về độc chất, tổ chức học, sinh học, giám định trên hồ sơ; pháp y tâm thần; kỹ thuật hình sự; tài chính-kế toán; văn hoá; xây dựng; môi trường; nông-lâm-ngư nghiệp và các lĩnh vực khác.
  Để bảo đảm việc tính ngày làm giám định được thống nhất, Quyết định quy định: ngày làm giám định được tính là 8 tiếng thực tế thực hiện giám định. Trong trường hợp, việc giám định được thực hiện phân rải trong nhiều ngày nhưng mỗi ngày chỉ thực hiện với một thời lượng nhất định thì ngày làm giám định được tính trên tổng số giờ thực tế thực hiện công việc giám định.
  Ngoài ra, khi thực hiện giám định ngoài giờ hành chính thì ngoài số tiền bồi dưỡng theo ngày công, người giám định tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn được hưởng thêm bồi dưỡng làm thêm giờ hoặc phụ cấp làm đêm theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các quy định có liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm.
  Thời gian, khối lượng công việc cần thiết cho việc thực hiện mỗi loại việc giám định được xác định trên cơ sở quy trình thực hiện giám định chuẩn của từng lĩnh vực giám định.
  b) Mức bồi dưỡng tính theo trường hợp giám định được áp dụng cho việc giám định trên người sống và trên tử thi trong lĩnh vực pháp y. Cụ thể như sau:
  Đối với việc giám định trên người sống thì mức bồi dưỡng từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng/lần giám định/nội dung yêu cầu giám định/trường hợp/người giám định tư pháp.
  Đối với việc giám định trên tử thi nhưng không mổ tử thi thì mức bồi dưỡng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/trường hợp/người giám định tư pháp.
  Đối với việc giám định mổ tử thi mức bồi dưỡng từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/trường hợp/người giám định tư pháp tuỳ thuộc vào thời gian chết, tình trạng phân huỷ tử thi, cách thức bảo quản tử thi.
  Việc giám định mổ tử thi là công việc rất phức tạp, nặng nhọc, độc hại và người giám định tư pháp phải chịu sức ép tâm lý và vấn đề tâm linh rất lớn. Vì vậy, mức bồi dưỡng áp dụng cho công việc này được nâng lên cho phù hợp với tính chất, đặc thù loại việc giám định này, đồng thời thể hiện chính sách đãi ngộ đặc biệt của Nhà nước đối với những người làm công việc mổ tử thi, khai quật tử thi.
  3. Theo quy định tại Điều 4 của Quyết định thì người giúp việc được hưởng 70% mức bồi dưỡng mà người giám định tư pháp được hưởng.
  Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm có mặt trong thời gian thực hiện giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi được hưởng 50% mức bồi dưỡng mà người giám định tư pháp được hưởng. Đây là là những quy định mang tính kế thừa của Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg.
  4. Chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
  a. Nguồn kinh phí
  Do có sự khác nhau về nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự nên Điều 5 của Quyết định phân định rõ kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong vụ án hình sự và vụ án dân sự (nói chung).
  Theo đó, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ án hình sự do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
  Hàng năm, cơ quan tiến hành tố tụng phải lập dự toán kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp. Việc sử dụng kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp phải được thực hiện đúng mục đích, đúng chế độ và không được sử dụng cho việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan tiến hành tố tụng.
  Đối với các vụ việc dân sự, vụ án hành chính thì kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp được tính trong chi phí giám định do đương sự chịu theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật tố tụng hành chính.
  Để khắc phục tình trạng nhiều cơ quan tiến hành tố tụng không chi trả hoặc không chi trả kịp thời chế độ bồi dưỡng đối với người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp vì không có kinh phí hoặc hết kinh phí, Quyết định đã quy định rõ: ”Cơ quan trưng cầu giám định có trách nhiệm tạm ứng tiền bồi dưỡng giám định khi trưng cầu giám định và phải thanh toán tiền bồi dưỡng giám”.
  Ngoài ra, để tránh tình trạng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp không được kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với biến động giá cả nên khoản 2 Điều 6 của Quyết định đã quy định: Trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng tăng quá 25% so với thời điểm ban hành Quyết định này thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các mức bồi dưỡng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  Hiện nay, các giám định viên tư pháp trong toàn quốc rất mong chờ chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp mới thay thế chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp hiện hành được ban hành từ năm 1996 với những định mức rất thấp, không phù hợp với tình hình thực tế, không bảo đảm được ý nghĩa bù đắp một phần hao tổn sức lực cũng như không có tác dụng động viên, khuyến khích người làm giám định tư pháp. Quyết định này ra đời là một giải pháp quan trọng giải quyết một bước chế độ đãi ngộ để động viên đội ngũ những người làm giám định tư pháp phục vụ tốt hơn cho hoạt động tố tụng trước những yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp.

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 2. #2

  Angry Mỏi cổ chờ

  Đúng ra chế độ mới phải được thực hiện từ 01/7/2009 nhưng đã nửa năm rồi vẫn chẳng thấy Thông tư!
  Các GĐV vin vào Nghị định buộc CQĐT phải ứng trả tiền mới đưa Kết luâạ giám định nhưng cơ quan CSĐT thì chưa được hướng dẫn số GĐV, người giúp việc...trong một vụ và cơ quan CA cũng chưa được hướng dẫn là chi vào đâu nên vướng, vướng hoài!
  Các vụ việc vâã cứ xẩy ra có ai chờ Thông tư với Chỉ thị của mấy ông bàn giấy chậm rì đâu!

  Diễn đàn Y Khoa ^^!

 3. #3

  Mặc định Hai năm chờ đợi thực hiện chế độ

  Khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg “Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp” (có hiệu lực từ 01/7/2010) anh em giám định viên khấp khởi mừng thầm nghĩ công lao và chất xám của mình đã được ghi nhận và sẽ được hưởng thù lao chính đáng. Nào ngờ 2 năm rồi vẫn phấp phỏng đợi chờ.

  Ở ta đã thành thông lệ: có Luật phải có Nghị định, kèm Thông tư và Công văn... hướng dẫn thực hiện. Điều đó rất đúng và cần. Cũng bởi thế nên để triển khai Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ “Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp”, ngày 04 tháng 5 năm 2010 Liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ra Thông tư Liên tịch Số 09/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện; ngày 21/6/2010 Bộ Công an có văn bản số 1543/BCA-V22 hướng dẫn thực hiện trong CAND.
  Điểm 7 CHỈ THỊ Số: 1958/CT-TTg Ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đã yêu cầu: “…các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác dự toán, phân bổ kinh phí thường xuyên bảo đảm việc thanh toán đúng, đủ, kịp thời chi phí giám định, chi phí bồi dưỡng cho người thực hiện giám định tư pháp theo quy định của Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; chấm dứt tình trạng nợ đọng chi phí giám định và chi bồi dưỡng người làm giám định trong quý I năm 2011”.

  Như vậy, việc thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp đã trở thành việc chấp hành pháp luật! Nhưng hiện tại CBCS thực hiện nhiệm vụ này tại các đơn vị liên quan, các đơn vị cấu thành CQĐT và Công an các huyện, thành phố vẫn còn có những ý kiến khác nhau, vướng mắc về một số chi tiết nên chưa triển khai được. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi những người được hưởng và gây không ít khó khăn cho CQĐT, đặc biệt là CQCSĐT cấp huyện khi trưng cầu pháp y thuộc Sở Y tế và các Viện giám định ở Trung ương.

  Một số vướng mắc lớn là:

  1. Hiện tại các cơ quan chức năng chưa ban hành được “Quy trình thực hiện giám định chuẩn” của từng lĩnh vực giám định. Do vậy rất khó xác định thời gian, khối lượng công việc cần thiết cho việc thực hiện mỗi loại việc giám định để áp mức được hưởng Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày làm giám định.
  2. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công quy định tại Điều 2. còn chung chung nên khó triển khai. Theo THÔNG TƯ Số: 09/2006/TT-BCA-C11 thì trong CAND có 11 lĩnh vực giám định tư pháp (Giám định dấu vết đường vân; Giám định dấu vết cơ học; Giám định tài liệu; Giám định sinh học; Giám định hóa học; Giám định súng, đạn; Giám định cháy, nổ; Giám định kỹ thuật; Giám định âm thanh và Giám định pháp y). Mỗi lĩnh vực như vậy giám định bao nhiêu ngày công, mấy GĐV tham gia và ai quyết định việc đó?
  3. Việc ấn định số lượng người được hưởng bồi dưỡng giám định theo quy định ở Điều 1 QĐ74 trong mỗi vụ việc cụ thể do cấp nào, cơ quan nào quyết định và căn cứ vào đâu? “Người giúp việc” có được hưởng 70% mức bồi dưỡng cho GĐV khi giám định các trường hợp nói tại Điều 2 như quy định tại Điều 4 không?
  4. Khái niệm “trường hợp” nêu tại Điều 3 QĐ 74 về Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc được hiểu là “từng người” bị thương, bị chết hay là “mỗi vụ” bởi có vụ, như vụ cháy nhà ở Phố Mới có 5 nạn nhân, vụ nổ ở Cốc San số nạn nhân lên đến 18!
  5. Khái niệm “tử thi được bảo quản theo đúng quy chuẩn” nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều 3 QĐ 74 về Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc cũng chưa rõ, dễ gây hiểu không thống nhất.
  6. Khái niệm “khai quật” nêu tại khoản 4 Điều 3 QĐ 74 về Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc có bao hàm những trường hợp thi xác bị hung thủ hay đất sạt lở vùi lấp, không phải do chôn cất không?
  7. Khái niệm “phức tạp” quy định tại khoản 2, Điều 2 của QĐ 74 do ai, cơ quan nào (CQTC hay CQGĐ) xác định, căn cứ vào tiêu chí nào ?.
  8. Việc xác định “đối tượng giám định mang nguồn bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, C”; “đối tượng giám định nhiễm HIV/AIDS hoặc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A”; “môi trường bị ô nhiễm bởi các chất nguy hiểm đến sức khỏe như chất phóng xạ, acid, bazơ hoặc trong vùng đang có dịch bệnh nguy hiểm” quy định tại khoản 2, 3 của Điều 2 và khoản 5 Điều 3 của QĐ 74 do ai xác định và ai chi trả tiền bồi dưỡng do chuyên gia đó?
  9. Khi vụ việc giám định kéo dài nhiều ngày sẽ xẩy ra tình trạng “chồng lấn” ngày giám định thì việc tính bồi dưỡng theo quy định Điều 2 QĐ74 và Điểm 6 Điều 1 TTLT 09 một cách cụ thể như thế nào?
  10. Khi có những ý kiến không thống nhất thì Cơ quan Hậu cần có quyền xuất toán tiền bồi dưỡng đã chi của CQĐT và GĐV đã nhận không? Căn cứ?

  Trên đây là vài vướng mắc tại địa phương trong quá trình triển khai Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều đơn vị đã có phương án cụ thể nhưng một số điểm đã không được chấp nhận. Địa phương đã hỏi, đề nghị nhiều lần, đợi chờ 2 năm mà chưa thấy ai giải đáp, chưa rõ đâu là “cấp có thẩm quyền” hướng dẫn thực hiện đây? Xem ra Quyết định hay Chỉ thị của Thủ tướng chưa thấu đến mấy vị có chức năng này? Hay vướng từ đâu? Kinh phí đã cấp chưa được giải ngân tính sao?

  Ai, cơ quan nào giải quyết hay có cao kiến gì mách bảo chắc chắn anh em GĐV, KTV, ĐTV sẽ ghi nhớ công ơn và...hậu tạ!

  (Những ngày triển khai Đề án 258 và góp ý dự thảo “Luật giám định tư pháp”)
  -*-

  Phap luat Toi thuong

 4. #4

  Mặc định

  Ngày 4/7/2011 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Trong đó quy định mức phụ cấp ưu đãi 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc về pháp y và giám định pháp y, pháp y tâm thần....
  Nhưng, vấn đề cơ bản là bao giờ những người "có thẩm quyền" tính họ được hưởng?

  Phap luat Toi thuong

 5. #5

  Mặc định

  Ngày 12 tháng 8 năm 2011 Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Thông tư số 114/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.
  Chi tiết xem tại: http://www.thuvienphapluat.vn/archiv...127943t23.aspx

  Phap luat Toi thuong

 

 

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •