Mình thấy dân gian hay gọi là bệnh Đậu Lào, biểu hiện sốt, mệt mỏi, lâu ngày sẽ thành ho...Điều trị bằng lấy củ ráy nhúng nước vôi trong để đánh vào lưng (nếu không thấy ngứa thì đúng là đậu lào),sau khi lưng nổi những nốt màu đỏ thì dùng kim chọc và nặn ra it máu.
Vậy cho mình hỏi bệnh này là bệnh gì (Chuyên Ngành), có chưa được bằng thuốc tây không?