Bt tìm lại được đĩa Evita trainer của Draegermedical, trong đó có phần giả lập máy thở Evita 2, 4, XL. Hi vọng có thể giúp các bác sĩ mới ra trường làm quen với các thông số và giao diện của máy thở nói chung và của Evita nói riêng